Giải bài 2 trang 88 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Trong hình bên, em hãy dự đoán xem ba điểm nào thẳng hàng. Sau đó dùng thước kẻ để kiểm tra lại dự đoán của em.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Để kiểm tra ba điểm có thẳng hàng hay không, ta có thể dùng thước vẽ một đường thẳng đi qua hai điểm trong số ba điểm đó, rồi kéo dài đường thẳng đó dọc theo mép thước và kiểm tra điểm còn lại có nằm trên đường kéo dài hay không. Nếu điểm đó cũng thuộc thường thẳng thì ba điểm đó thẳng hàng.

Lời giải chi tiết

Các bộ ba điểm thẳng hàng trong hình vẽ là

A, G, D và A, H, E


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu