Giải bài 3 trang 88 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Có tồn tại năm điểm A, B, C, D và E cùng nằm trên một đường thẳng sao cho điểm B vừa vừa nằm giữa cặp điểm A và C, vừa nằm giữa cặp điểm D và E hay không? Hãy vẽ hình minh hoạ (nếu có).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ đường thẳng d. Lần lượt lấy điểm B và các điểm A,C, D, E trên đường thẳng d.

Lời giải chi tiết

Có tồn tại năm điểm A, B, C, D và E cùng nằm trên một đường thẳng sao cho điểm B vừa vừa nằm giữa cặp điểm A và C, vừa nằm giữa cặp điểm D và E.

Hình mình hoạ:

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu