Giải bài 8 trang 89 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Em hãy tìm hiểu và cho biết Mặt Trăng, Mặt Trời, Trái Đất ở vị trí như thế nào thì xảy ra hiện tượng nhật thực.

Lời giải chi tiết

Hiện tượng nhật thực xảy ra khi Mặt Trăng che khuất hoàn toàn hoặc một phần Mặt trời. Khi đó trời Mặt trăng nằm giữa Trái Đất và Mặt Trời (Mặt Trăng, Mặt Trời, Trái Đất thẳng nhau).


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu