Giải bài 1 trang 91 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Qua hai điểm A và B cho trước có bao nhiêu đường thẳng? Em hãy chọn phương án đúng.

(A) 1

(B) 2

(C) Nhiều hơn 2

(D) Không có đường thẳng nào

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Qua hai điểm cho trước, có duy nhất một đường thẳng.

Lời giải chi tiết

Chọn (A)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu