Giải bài 6 trang 91 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Hãy vẽ 3 đường thẳng sao cho thứ hai trong số 3 đường thẳng đó đều cắt nhau. Ký hiệu các giao điểm của các đường thẳng đó. Có bao nhiêu giao điểm được tạo thành?

Đề bài

Hãy vẽ 3 đường thẳng sao cho thứ hai trong số 3 đường thẳng đó đều cắt nhau. Ký hiệu các giao điểm của các đường thẳng đó. Có bao nhiêu giao điểm được tạo thành?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ và ký hiệu các điểm giao. Đếm số giao điểm được tạo thành.

Lời giải chi tiết

Trường hợp 1: Có 3 giao điểm

 Trường hợp 2: Có 1 giao điểm


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí