Giải bài 2 trang 91 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Vì sao người ta thường nói “đường thẳng đi qua hai điểm”mà không nói “đường thẳng đi qua 3 điểm”

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chỉ ra số đường thẳng có thể tạo ra bởi 2 điểm, 3 điểm

Lời giải chi tiết

Vì qua hai điểm phân biệt cho trước luôn xác định duy nhất  một đường thẳng.

Qua ba điểm cho trước không phải lúc nào cũng xác định được một đường thẳng.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu