Giải bài 7 trang 91 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

a) Có bao nhiêu giao điểm được tạo bởi 3 điểm thẳng? Hãy vẽ hình trong mỗi trường hợp đó.

b) So sánh hai phân số ở câu a) và cho biết ý nghĩa thực tiễn của kết quả so sánh.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ hai đường thẳng trước (hai trường hợp: song song hoặc cắt nhau). Ở mỗi trường hợp: tiếp tục vẽ thêm một đường thẳng ( song song với một hoặc hai đường hoặc cắt cả hai đường)

Lời giải chi tiết

Trường hợp 1: có một giao điểm:

 

 Trường hợp 2: có hai giao điểm

 

 Trường hợp 3: có 3 giao điểm

 

 Trường hợp 4: không có giao điểm nào

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu