Giải bài 4 trang 91 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Cho 3 điểm phân biệt không thẳng hàng. Em hãy vẽ một đường thẳng đi qua hai trong số ba điểm đó, rồi vẽ tiếp đường thẳng thứ hai đi qua điểm còn lại và song song với đường thẳng vừa vẽ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lấy ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Vẽ đường thẳng AB, sau đó vẽ đường thẳng d đi qua C và song song với đường thẳng AB.

Lời giải chi tiết

Giả sử ba điểm phân biệt không thẳng ảnh hàng là ABC ta có hình vẽ sau:


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu