Giải bài 3 trang 91 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

 Điền các chữ cắt nhau song song vào chỗ chấm thích hợp

 a) Hai đường thẳng không có điểm chung nào gọi là hai đường  thẳng …

 b) Hai đường thẳng có duy nhất một điểm chung gọi là hai đường thẳng …

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Hai đường thẳng không có điểm chung nào gọi là hai đường  thẳng song song

b) Hai đường thẳng có duy nhất một điểm chung gọi là hai đường thẳng cắt nhau

Lời giải chi tiết

a) song song

b) cắt nhau


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu