Giải bài 5 trang 91 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Cho 4 đường thẳng a, b, c, d trong đó có ba đường thẳng a, b, c cắt nhau tại một điểm. Các đường thẳng b, c, d cắt nhau tại một điểm. Bốn đường thẳng a, b, c, d có cắt nhau tại một điểm hay không? Vì sao?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm số điểm chung của 4 đường thẳng.

Lời giải chi tiết

Bốn đường thẳng a, b, c, d cắt nhau tại một điểm.

Vì giả sử ba đường thẳng a, b, c cắt nhau tại điểm A. Ta có hai đường thẳng b, c cắt nhau duy nhất tại điểm A. Mà đường thẳng d cắt đường thẳng b và đường thẳng c tại một điểm. Nên đường thẳng d cắt đường thẳng b, c tại điểm A.

Khi đó bốn đường thẳng a, b, c, d cùng cắt nhau tại điểm A


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu