Giải bài 8 trang 91 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Cho bốn điểm A, B, C, D như hình vẽ bên. Có bao nhiêu tia được tạo thành nếu mỗi tia đều chứa 2 trong số các điểm đó?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Với mỗi điểm: Nối điểm đó với 1 trong 3 điểm còn lại ta được một tia. Vậy ta được 3 tia.

Có 4 điểm như vậy, nên ta có tổng 12 tia tạo thành từ 4 điểm

Lời giải chi tiết

Với bốn điểm A, B, C, D có 12 tia được tạo thành: AB, AC, AD, BA, BC, BD, CA, CB, CD, DA, DB, DC.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu