Giải bài 11 trang 91 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Cho điểm P không nằm trên đường thẳng MN. Vẽ tia Px cắt đường thẳng MN tại điểm K sao cho điểm M nằm giữa K và N.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Vẽ đường thẳng MN và điểm P nằm ngoài đường thẳng đó.

Bước 2: Lấy điểm K trên đường thẳng MN sao cho K không nằm giữa M và N.

Vẽ tia PK, kí hiệu thành Px.

Lời giải chi tiết

Ta có thể vẽ hình như sau:

 

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu