Giải bài 1 trang 93 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Hãy vẽ hình tương ứng trong mỗi trường hợp sau:

 a) đoạn thẳng AB

 b) đường  thẳng AB

c) Tia AB

d) Tia BA

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Vẽ đoạn thẳng AB: Lấy hai điểm A, B. Nối A với B.

+ Vẽ đường thẳng AB: Lấy hai điểm A, B. Nối A với B, kéo dài về hai phía

+ Vẽ tia AB: Lấy hai điểm A, B. Nối A với B, kéo dài qua điểm B.

Lời giải chi tiết

a) đoạn thẳng AB

 

 b) đường  thẳng AB

 

c) Tia AB

 

d) Tia BA

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu