Giải bài 2 trang 93 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Hãy ước lượng để so sánh  dài độ dài các đoạn thẳng AB và CD trong các hình dưới đây, sau đó dùng thước  đo để kiểm tra lại

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ước lượng bằng mắt hoặc mép giấy, sau đó kiểm tra lại bằng thước.

Lời giải chi tiết

a) AB = CD

b) CD > AB

c) AB = CD


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu