Giải bài 7 trang 94 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Có hay không ba điểm A, B, C nằm trên một đường thẳng sao cho độ dài của đoạn thẳng AB bằng tổng độ dài các đoạn thẳng AC và BC. Hãy vẽ trong trường hợp đó (nếu có).

Đề bài

Có hay không ba điểm A, B, C nằm trên một đường thẳng sao cho độ dài của đoạn thẳng AB bằng tổng độ dài các đoạn thẳng AC và BC. Hãy vẽ trong trường hợp đó (nếu có).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu AC + BC = AB thì điểm C nằm giữa A và B

Lời giải chi tiết

Vì AC + BC = AB nên điểm C nằm giữa A và B, đồng thời ba điểm này thẳng hàng. Có thể vẽ minh hoạ như sau:


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí