Giải bài 3 trang 93 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Điểm M nằm giữa hai điểm C và D. Tính độ dài đoạn thẳng CD, nếu:

a) CM = 2,5 cm và MD = 3,5 cm

b) CM = 3,1 dm và MD = 4,6 dm

c) CM = 12,3 m và MD = 5,8 m

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vì điểm M nằm giữa hai điểm C và D nên CD = CM + MD. Lưu ý: khi cộng độ dài các đoạn thẳng phải đưa về cùng một đơn vị đo.

Lời giải chi tiết

Vì điểm M nằm giữa hai điểm C và D nên CD = CM + MD. Vị vậy ta có:

a) CD = 2,5 + 3,5 = 6(cm)

b) CD = 3,1 + 4,6 = 7,7 (dm)

c) CD = 12,3 + 5,8 = 18,1 (m)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu