Giải bài 8 trang 94 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Trên tia AB lấy điểm C. Tìm độ dài đoạn thẳng BC nếu:

a) AB = 1,5 m và AC = 0,3 m

b) AB = 2 cm và AC = 4,4 cm

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Trên tia AB, nếu AB < AC thì điểm B nằm giữa A và C. Do đó: AB + BC = AC

+ Trên tia AB, nếu AB > AC thì điểm C nằm giữa A và B. Do đó: AC + BC = AB

Lời giải chi tiết

a) Trên tia AB, vì: AB > AC nên điểm C nằm giữa A và B. Do đó: AC + BC = AB.

Suy ra BC = AB – AC = 1,5 – 0,3 = 1,2 (m)

b) Trên tia AB, vì: AB < AC nên điểm B nằm giữa A và C. Do đó: AB + BC = AC.

Suy ra BC = AC – AB = 4,4 - 2 = 2,2 (cm)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu