Giải bài 9 trang 94 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Trên đoạn thẳng AB có độ dài 15 cm lấy một điểm C. Tìm độ dài của đoạn thẳng AC và BC nếu

 a) đoạn thẳng AC ngắn hơn đoạn thẳng BC  3 cm

 b) đoạn thẳng AC dài gấp hai lần ăn đoạn thẳng BC

c) Độ dài các đoạn thẳng AC và BC có tỉ lệ là 2 chia 3

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vì điểm C nằm trên đoạn thẳng AB nên  điểm C nằm giữa A và B và AC + BC = AB

Lời giải chi tiết

Vì điểm C nằm trên đoạn thẳng AB nên  điểm C nằm giữa A và B và AC + BC = AB = 15 (cm)

a) Lại có: AC + 3 = BC, do đó: AC = (15 - 3): 2 = 6 (cm); BC = 6 + 3 = 9 (cm)

b) Lại có: AC = 2 . BC, do đó: BC = 15 : 3 = 5 (cm); AC = 2 . 5 = 10 (cm)

c) Lại có: AC :  BC = 2:3, do đó: AC = 2. (15: 5) = 6 (cm); BC = 6: (2: 3) = 9 (cm)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu