Giải bài 11 trang 94 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Xác định khoảng cách giữa thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh bằng bản đồ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Để tính khoảng cách trên thực tế giữa hai địa điểm bằng bản đồ ta làm như sau:

+ Đo khoảng cách giữa hai điểm đó trên bản đồ, giải sử a cm

+ Sử dụng tỉ lệ bản đồ 1: b, thì khoảng cách thực tế giữa hai điểm là: a. b (cm)

Lời giải chi tiết

Chẳng hạn: Ta sử dụng bản đồ tỉ lệ 1 : 10 000 000, tức là 1 cm trên bản đồ tương ứng với 100 km trên thực tế.

Ta đo được khoảng cách giữa Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh xấp xỉ 8,5 cm.

Vậy khoảng cách thực tế xấp xỉ là: 8,5 . 100  =  850 (km)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu