Giải bài 1 trang 96 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Những phát biểu nào sau đây là đúng?

a) Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng MN thì IM = IN.

b) Khi IM = IN thì I là trung điểm của đoạn thẳng MN.

c) Để I là trung điểm của đoạn thẳng MN thì I thuộc đoạn thẳng MN và IM = IN.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trung điểm của đoạn thẳng là điểm chính giữa của đoạn thẳng đó.

Lời giải chi tiết

Phát biểu đúng: a) và c)

Phát biểu b) sai vì, chẳng hạn: IM = IN = 5cm dưới đây, nhưng I không là trung điểm của MN.

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu