Giải bài 7 trang 96 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Cho hai đoạn thẳng AB và CD có cùng trung điểm M như hình vẽ. Biết AB = 12 cm, CD = 6 cm. Hãy tính độ dài của hai đoạn thẳng AM và AD.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ AM = AB : 2 do M là trung điểm AB.

+ AD = AM + MD, MD = CD : 2 do M là trung điểm CD

Lời giải chi tiết

 

Vì M là trung điểm AB nên AM = AB : 2 = 12 : 2 = 6 (cm).

Dễ thấy: M nằm giữa A và D

Do đó: AD = AM  + MD.

Mà MD = MC = CD : 2 = 3 (cm) do M là trung điểm CD, và AM = 6 (cm)

Vậy AD = 6 + 3 = 9 (cm)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu