Giải bài 3 trang 96 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Trên tia Ox lấy hai điểm M và N sao cho OM = 3 cm, ON = 6 cm.

a) Trong ba điểm O, M, N điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

b) Điểm M có là trung điểm của đoạn thẳng ON hay không? Vì sao?

c) Lấy K là trung điểm của OM, H là trung điểm của MN. M có là trung điểm của KH không? Hãy giải thích.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Trên tia Ox, nếu OM < ON thì điểm M nằm giữa O và N.

+ Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB nếu I nằm giữa A và B và AI = IB.

Lời giải chi tiết

 

a) Trên tia Ox, ta có: OM = 3cm < ON = 6 cm. Do đó điểm M nằm giữa điểm O và điểm N.

b) Ta có: điểm M nằm giữa O và N. Nên: ON = OM + MN hay 6 = 3 + MN, suy ra MN = 3cm.

Lại có: OM = 3 cm hay OM = MN

Vậy M là trung điểm của ON.

c) Vì K là trung điểm của OM nên OK = KM = OM : 2 = 1,5 cm.

H là trung điểm của MN nên MH = HN = MN : 2 = 1,5

Do đó: KM = MH = 1,5 cm.

Mà K, H, M thẳng hàng (cùng thuộc tia Ox)

Nên M là trung điểm của KH.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu