Giải bài 9 trang 96 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Cho một đoạn dây, em có những cách nào để tìm ra trung điểm của đoạn dây đó?

Lời giải chi tiết

Cách 1: Ta có thể gấp đôi đoạn dây đó lại, sao cho hai đầu dây trùng nhau, điểm gấp chính là trung điểm của đoạn dây.

Cách 2: Ta có thể dùng thước để đo độ dài đoạn dây, sau đó tính một nửa của độ dài đó. Dùng thước để xác định vị trí mà độ dài từ một đầu đoạn dây tới đó bằng một nửa độ dài đoạn dây đã cho, ta sẽ tìm được trung điểm của đoạn dây.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu