Giải bài 5 trang 96 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Trên tia Ox lấy hai điểm P và Q sao cho OP = 4 cm, OQ = 8 cm. I là trung điểm của đoạn PQ. Tính OI.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Nếu O nằm giữa A và B thì AB = OA + OB

+ I là trung điểm của AB thì IA = IB = AB : 2.

Lời giải chi tiết

 

Trên tia Ox, ta có: OP < OQ, do đó P nằm giữa O và Q.

Mà I nằm giữa P và Q (I là trung điểm PQ)

Suy ra P nằm giữa O và I.

Vậy OI = OP + IP.

Lại có: OQ = OP + PQ hay PQ = 8- 4 = 4(cm)

Do I là trung điểm PQ nên IP = IQ = PQ: 2 = 2 (cm)

Vậy OI = 4 + 2 = 6 (cm).


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu