Giải bài 8 trang 96 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Em hãy vẽ đoạn thẳng AB và dự đoán trung điểm của đoạn thẳng đó. Sau hãy dùng thước kiểm tra lại dự đoán đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Vẽ đoạn thẳng AB bất kì.

Bước 2: Dự đoán vị trí điểm I là trung điểm AB.

Bước 3: Dùng thước đo độ dài đoạn thẳng AB, chẳng hạn là a (cm). Kiểm tra xem IA = IB = a: 2 hay không?

Lời giải chi tiết

Chẳng hạn: Vẽ đoạn thẳng AB

 

Dự đoán trung điểm I

 

 

Kiểm tra: dùng thước kẻ, ta đo được độ dài AB = 10 cm.

Vậy I là trung điểm nếu IA = IB = 5cm. Ta sửa lại:

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu