Giải bài 4 trang 94 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Các điểm A, B, C nằm trên một đường thẳng. Biết rằng, AB = 4,3 cm, AC = 7,5 cm, BC = 3,2 cm. Trong ba điểm A, B, C điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu AB + BC = AC thì điểm B nằm giữa A và C

Lời giải chi tiết

Ta có:

AB + BC = 4,3 + 3,2 = 7,5 (cm) . Mà AC = 7,5 cm

Nên: AB + BC = AC, do đó trong ba điểm A, B, C điểm B nằm giữa A và C.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu