Giải bài 6 trang 94 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Trong hình vẽ bên các đoạn thẳng ME và NF bằng nhau. Hỏi các đoạn thẳng MF và NE có bằng nhau hay không? Vì sao ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính độ dài hai đoạn thẳng dựa vào các đoạn thẳng đã biết: MF = ME + EF = NF + FE = NE.

Lời giải chi tiết

Ta có: MF = ME + EF. Mà ME = NF, EF = FE

Nên MF = NF + FE = NE.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu