Giải bài 9 trang 91 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Hai đường thẳng cắt nhau tạo ra mấy tia? Hãy đặt tên cho các tia đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gọi giao điểm của hai đường thẳng là O. Đếm số tia được tạo thành (điểm O chia mỗi đường thẳng thành hai phần, mỗi phần là một tia gốc O)

Lời giải chi tiết

Gọi hai đường thẳng lần lượt là AB và MN, cắt nhau tại điểm O như hình dưới

Điểm O chia đường thẳng AB thành hai phần là tia OA và tia OB, chia đường thẳng MN thành hai phần là tia OM và tia ON

Vậy 4 tia được tạo thành là: OA, OB, OM, ON.

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu