Giải bài 10 trang 91 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Hãy vẽ hình tương ứng trong mỗi trường hợp sau:

a) Tia MN

b) Tia NM

c) Đường thẳng MN

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Vẽ tia MN: bắt đầu từ điểm M (M là gốc), nối M với N và kéo dài qua điểm N.

+ Vẽ đường thẳng MN: Chấm hai điểm MN, kẻ một đường thẳng từ M tới N và kéo dài về cả hai phía. 

Lời giải chi tiết

a) Tia MN

 

b) Tia NM

 

c) Đường thẳng MN

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu