Giải bài 5 trang 56 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo


Tìm số nguyên x, biết: a) (-35) . x = -210; b) (-7) . x = 42; c) 180 : x = -12.

Đề bài

Tìm số nguyên x, biết:

a) (-35) . x = -210;

b) (-7) . x = 42;

c) 180 : x = -12.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thực hiện phép chia 2 số nguyên

Lời giải chi tiết

a) Ta có: (-35) . x = -210

\(\begin{array}{l} \Rightarrow x = ( - 210):( - 35)\\ \Rightarrow x = 210:35\\ \Rightarrow x = 6.\end{array}\)

b) Ta có: (-7) . x = 42

\(\begin{array}{l} \Rightarrow x = 42:( - 7)\\ \Rightarrow x =  - (42:7)\\ \Rightarrow x =  - 6.\end{array}\)

c) Ta có: 180 : x = -12

\(\begin{array}{l} \Rightarrow x = 180:( - 12)\\ \Rightarrow x =  - (180:12)\\ \Rightarrow x =  - 15.\end{array}\)


Bình chọn:
4.6 trên 18 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí