Giải bài 8 trang 56 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Điểm của Minh trong một trò chơi điện tử đã giảm đi 75 điểm vì một số lần Minh bắn trươtj mục tiêu. Mỗi lần bắn trượt mục tiêu Minh nhận được -15 điểm. Hỏi Minh đã bắn trượt mục tiêu mấy lần?

Lời giải chi tiết

Số điểm Minh nhận sau những lần bắn trượt là -75 điểm.

Vậy số lần Minh bắn trượt là: (-75) : (-15) = 5 (lần)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài