Giải bài 3 trang 55 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Không thực hiện phép tính, hãy so sánh:

a) (+5). (-9) với 0;

b) (-6).7 với 7

c) (-15) . (-8) với (+15) . (+8)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào dấu của phép nhân 2 số nguyên.

Lời giải chi tiết

a) Ta có: (+5). (-9) = - (5 . 9) < 0 \( \Rightarrow \left( { + 5} \right).\left( { - 9} \right) < 0\)

b) Ta có: (-6).7 = - (6 . 7) < 0 < 7 \( \Rightarrow \left( { - 6} \right).7 < 7\)

c) Ta có: (-15) . (-8) = 15 . 8 = (+15) . (+8) \( \Rightarrow \left( { - 15} \right).\left( { - 8} \right){\rm{  =  }}\left( { + 15} \right).\left( { + 8} \right)\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài