Giải bài 10 trang 56 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo


Vào một ngày mùa đông tại thủ đô Paris (Pa-ri) – Pháp, nhiệt độ lúc 12 giờ trưa là 10 độ C, nhiệt độ lúc 7 giờ tối là -4 độ C. a) Nhiệt độ đã thay đổi bao nhiêu từ 12 giờ trưa đến 7 giờ tối? b) Nhiệt độ thay đổi ổn định từ trưa đến tối. Hỏi mỗi giờ nhiệt độ đã thay đổi bao nhiêu độ?

Đề bài

Vào một ngày mùa đông tại thủ đô Paris (Pa-ri) – Pháp, nhiệt độ lúc 12 giờ trưa là 10\(^oC\), nhiệt độ lúc 7 giờ tối là -4\(^oC\).

a) Nhiệt độ đã thay đổi bao nhiêu từ 12 giờ trưa đến 7 giờ tối?

b) Nhiệt độ thay đổi ổn định từ trưa đến tối. Hỏi mỗi giờ nhiệt độ đã thay đổi bao nhiêu độ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Tính số giờ tính từ 12 giờ trưa đến 7 giờ tối.

Bước 2: thực hiện phép chia: số nhiệt độ thay đổi chia cho số giờ

Lời giải chi tiết

a) Từ 12 giờ trưa đến 7 giờ tối nhiệt độ đã thay đổi là: -4 – 10 = -14 (độ)

Vậy từ 12 giờ trưa đến 7 giờ tối nhiệt độ đã giảm đi 14 độ.

b) Từ 12 giờ trưa đến 7 giờ tối là 7 tiếng.

Vậy mỗi giờ nhiệt độ đã thay đổi: (-14) : 7 = -2 (độ)

Hay mỗi giờ nhiệt độ đã giảm đi 2 độ.


Bình chọn:
4.3 trên 23 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí