Giải bài 10 trang 56 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Vào một ngày mùa đông tại thủ đô Paris (Pa-ri) – Pháp, nhiệt độ lúc 12 giờ trưa là 10\(^oC\), nhiệt độ lúc 7 giờ tối là -4\(^oC\).

a) Nhiệt độ đã thay đổi bao nhiêu từ 12 giờ trưa đến 7 giờ tối?

b) Nhiệt độ thay đổi ổn định từ trưa đến tối. Hỏi mỗi giờ nhiệt độ đã thay đổi bao nhiêu độ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

b. Bước 1: Tính số giờ tính từ 12 giờ trưa đến 7 giờ tối.

   Bước 2: thực hiện phép chia: số nhiệt độ thay đổi chia cho số giờ

Lời giải chi tiết

a) Nhiệt độ đã thay đổi bao nhiêu từ 12 giờ trưa đến 7 giờ tối là: -4 – 10 = -14 (độ)

Vậy từ 12 giờ trưa đến 7 giờ tối nhiệt độ đã giảm đi 14 độ.

a) Từ 12 giờ trưa đến 7 giờ tối là 7 tiếng.

Vậy mỗi giờ nhiệt độ đã thay đổi: (-14) : 7 = -2 (độ)

Hay mỗi giờ nhiệt độ đã giảm đi 2 độ.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài