Giải bài 2 trang 55 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Tìm tích số 315 . 5 . Từ dố suy ra nhanh kết quả của các tích sau:

a) (-315) . 5

b) (-5). 315

c) (-5).(-315)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Xác định dấu của kết quả

Bước 2: Viết kết quả

Lời giải chi tiết

Ta có: 315 . 5 = 1575

a) (-315) . 5 = - (315 . 5) = -1575

b) (-5). 315 = - (315 . 5) = -1575

c) (-5).(-315) = 315 . 5 = 1575


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài