Giải bài 9 trang 56 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

a) Từ bề mặt đại dương, một tàu ngầm mất 16 phút để lặn xuống 2880m. Hỏi trong mỗi phút, tàu ngầm đã lặn xuống bao nhiêu mét?

b) Từ vị trí đã lặn xuống, tàu ngầm mất 12 phút để lên mặt nước. Vậy trong một phút tàu đã di chuyển lên trên bao nhiêu mét?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thực hiện các phép chia số tự nhiên.

Lời giải chi tiết

a) Mỗi phút tàu ngầm đã lặn xuống số mét là: 2880 : 16 = 180 (mét)

b) Trong một phút tàu đã di chuyển lên trên số mét là: 2880 : 12 = 240 (mét)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài