Giải bài 6 trang 52 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo


Thực hiện các phép tính sau một cách hợp lí: a) 434 + (-100) + (-434) + 700; b) 6830 + (-993) + 170 + (-5007); c) 31 + 32 + 33 + 34 + 35 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hiện các phép tính sau một cách hợp lí:

a) 434 + (-100) + (-434) + 700;

b) 6830 + (-993) + 170 + (-5007);

c) 31 + 32 + 33 + 34 + 35 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15  

Câu a

a) 434 + (-100) + (-434) + 700;

 

Phương pháp giải:

Sử dụng tính giao hoán của phép cộng, đổi chỗ để ghép cặp các số.

Lời giải chi tiết:

a) 434 + (-100) + (-434) + 700

= 434 + (-434) + 700 + (-100)

= 0 + 600

= 600.

Câu b

b) 6830 + (-993) + 170 + (-5007);

Phương pháp giải:

Sử dụng tính giao hoán của phép cộng, đổi chỗ để ghép cặp các số.

Lời giải chi tiết:

b) 6830 + (-993) + 170 + (-5007)

= 6830 + 170 + (-993) + (-5007)

= 7000 + (-6000)

= 1000.

Câu c

c) 31 + 32 + 33 + 34 + 35 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 

Phương pháp giải:

Sử dụng tính giao hoán của phép cộng, đổi chỗ để ghép cặp các số.

Lời giải chi tiết:

c) 31 + 32 + 33 + 34 + 35 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15

= 31 – 11 + 32 – 12 + 33 – 13 + 34 – 14 + 35 – 15

= 20 + 20 + 20 + 20 + 20

= 20 . 5

=100.


Bình chọn:
4.8 trên 27 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí