Giải bài 3 trang 52 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo


Thực hiện các phép tính sau: a) 73 + 47; b) (-13) + (-29); c) (-132) + (-255); d) 175 + (-175); e) 85 + (-54); g) (-142) + 122; h) 332 + (-735).

Đề bài

Thực hiện các phép tính sau:

a) 73 + 47;

b) (-13) + (-29);

c) (-132) + (-255);

d) 175 + (-175);

e) 85 + (-54);

g) (-142) + 122;

h) 332 + (-735).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cộng 2 số nguyên cùng dấu:

+) Cộng 2 số nguyên dương ta cộng chúng như cộng 2 số tự nhiên.

+) Muốn cộng 2 số nguyên âm, ta cộng hai số đối của chúng rồi thêm dấu trừ trước kết quả.

Quy tắc cộng 2 số nguyên khác dấu không đối nhau:

+) Nếu số dương lớn hơn số đối của số âm thì ta lấy số dương trừ đi số đối của số âm.

+) Nếu số dương bé hơn số đối của số âm thì ta lấy số đối của số âm trừ đi số dương.

Lời giải chi tiết

a) 73 + 47 = 120;

b) (-13) + (-29) = - (13+29) = -42;

c) (-132) + (-255) = -(132 + 255) = - 387;

d) 175 + (-175) = 0 Vì 175 và – 175 là hai số đối nhau.

e) 85 + (-54) = 85 -54 = 31;

g) (-142) + 122 = - (142 - 122) = - 20.

h) 332 + (-735) = - (735 - 332) = -403.


Bình chọn:
4.5 trên 30 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí