Giải bài 4 trang 52 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Thực hiện phép tính sau:

a) 36 -38

b) 51 – (-49)

c) (- 75) – 15

d) 0 – 35

e) - ( 72) – (- 16)

g) 126 – 234.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đưa phép trừ về phép cộng bằng cách cộng với số đối của số trừ.

Lời giải chi tiết

a) 36 -38 = 36 + (-38) = - (38 - 36) = -2;

b) 51 – (-49) = 51 + 49 = 100;

c) (- 75) – 15 = (-75) + (-15) = - ( 75 + 15) = -90;

d) 0 – 35 = 0 + (-35) = -35;

e) (- 72) – (- 16) = (- 72) + 16 = - (72 - 16) = -56

g) 126 – 234 = 126 + (-234) = - (234 - 126) = -108


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài