Giải bài 8 trang 52 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Thuỷ ngân là một kim loại ở thể lỏng trong điều kiện nhiệt độ thông thường. Nhiệt độ nóng chảy của thuỷ ngân là – 39\(^oC\). Nhiệt độ sôi của thuỷ ngân là 357\(^oC\). Tính số độ chênh lệch giữa nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy của thuỷ ngân.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dùng phép trừ để tính nhiệt độ chênh lệch.

Lời giải chi tiết

Số độ chênh lệch giữa nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy của thuỷ ngân là:

357 – (– 39) = 357 + 39 = 396 (\(^oC\))

Vậy nhiệt độ chênh lệch là 396\(^oC\).


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài