Giải bài 6 trang 76 Sách bài tậpToán 6 – Chân trời sáng tạo


Tính diện tích của hình bên, biết AB = 6cm, Ob = 3 cm, OG = 4cm, CD = 12 cm, ABCD là hình thang, BCEG là hình thoi, ba điểm A, B, E thẳng hàng.

Đề bài

Tính diện tích của hình bên, biết AB = 6cm, Ob = 3 cm, OG = 4cm, CD = 12 cm, ABCD là hình thang, BCEG là hình thoi, ba điểm A, B, E thẳng hàng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính diện tích hình thang và hình thoi từ đó suy ra diện tích cả hình.

Lời giải chi tiết

Xét hình thoi BCEG ta có:

BE = 2 BO = 2.3 = 6 (cm)

CG = 2. OG = 2.4 = 8 (cm)

\( \Rightarrow \)Diện tích hình thoi BCEG là: \(\frac{1}{2}.6.8 = 24\;(c{m^2})\)

Diện tích hình thang ABCD là: \(\frac{1}{2}.(6 + 12).4 = 36\;(c{m^2})\)

Vậy diện tích cần tìm là: 24 + 36 = 60 (\(c{m^2}\))


Bình chọn:
4.3 trên 12 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí