Giải bài 2 trang 71 Sách bài tậpToán 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Cho hình thoi MNPQ có PQ = 10 cm. Tính độ dài của MN, NP, MQ.

Lời giải chi tiết

Hình thoi có 4 cạnh bằng nhau, do đó: MN = NP = MQ = PQ = 10 cm.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài