Giải bài 9 trang 71 Sách bài tậpToán 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Nêu cách vẽ hình bình hành MNPQ với MN = 3 cm, NP = 5 cm, MP = 6 cm.

Lời giải chi tiết

- Dùng thước thẳng vẽ đoạn thẳng MN = 3 cm.

- Dùng compa vẽ một phần đường tròn tâm M bán kính 6 cm. Vẽ một phần đường tròn tâm N bán kính 5 cm. Hai phần đường tròn trên cắt nhau tại điểm P (xem hình dưới).

- Nối N với P. Từ M kẻ đường thẳng MQ song song với NP và MQ = 5 cm.

- Nối P với Q ta được tứ giác MNPQ là hình bình hành cần vẽ.


Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

Hỏi bài