Giải bài 4 trang 71 Sách bài tậpToán 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Cho hình thang cân EGIH với cạnh đáy là EG và IH. Biết GI = 3 cm, EI = 7cm. Hãy tính EH, GH.

Lời giải chi tiết

Ta có: EGIH là hình thang cân nên

EH = GI = 3cm

GH = EI = 7cm 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài