Giải bài 8 trang 71 Sách bài tậpToán 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Nêu cách vẽ hình thoi MNPQ với MN = 5 cm, đường chéo MP = 8 cm.

Lời giải chi tiết

- Dùng thước thẳng vẽ đoạn thẳng MP = 8 cm.

- Dùng com pa vẽ đường tròn tâm M bán kính 5cm rồi vẽ đường tròn tâm P bán kính 5 cm. Hai đường tròn trên cắt nhau tại hai điểm N và Q (xem hình dưới)

- Nối N với M, N với P, Q với M, Q với P ta được tứ giác MNPQ là hình thoi cần vẽ.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài