Giải bài 5 trang 60 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Mẹ bạn Bình gửi 120 triệu đồng vào ngân hàng theo hình thức có kì hạn 12 tháng với lãi suất 7% một năm. Hỏi sau hai năm mẹ bạn Bình nhận được bao nhiêu tiền lãi của năm đầu sẽ được cộng dồn vào vốn để tính lãi cho năm sau.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Tính số tiền lãi mẹ bạn Bình nhận được sau năm đầu tiên

Bước 2: Tính số tiền lãi mẹ bạn Bình nhận được sau năm thứ hai

Bước 3: Tính số tiền lãi mẹ bạn Bình nhận được sau hai năm.

Lưu ý: Cách tính tiền lãi có kì hạn là: Số tiền lãi = Số tiền gửi x lãi suất (%/năm) x số tháng gửi : 12.

Lời giải chi tiết

Số tiền lãi mẹ bạn Bình nhận được sau năm đầu tiên là:

\(120\;000\;000.\;7\% .\;\frac{{12}}{{12}} = 8\;400\;000\)(đồng)

Số tiền lãi mẹ bạn Bình nhận được sau năm thứ hai là:

\(\left( {120\;000\;000 + 8\;400\;000} \right).\;7\% .\;\frac{{12}}{{12}} = 8\;988\;000\)(đồng)

Số tiền lãi mẹ bạn Bình nhận được sau hai năm là:

\(8\;400\;000 + 8\;988\;000 = 17\;388\;000\)(đồng)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu