Giải bài 2 trang 60 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Hình sau đây cho biết thu nhập, chi tiêu và tiền để dành của gia đình bạn An trong tháng 11. Trong tháng 12, thu thập của gia đình bạn An giảm 10% mà chi tiêu lại tăng 10% (so với tháng 11). Hỏi tháng 12 gia đình bạn An còn để dành được không? Nếu được thì để dành được bao nhiêu?

Đề bài

Hình sau đây cho biết thu nhập, chi tiêu và tiền để dành của gia đình bạn An trong tháng 11.

Trong tháng 12, thu thập của gia đình bạn An giảm 10% mà chi tiêu lại tăng 10% (so với tháng 11). Hỏi tháng 12 gia đình bạn An còn để dành được không? Nếu được thì để dành được bao nhiêu?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Tính thu nhập tháng 12

Bước 2: Tính lượng chi tiêu tháng 12

Bước 3: So sánh rồi tính lượng tiền để dành (nếu có)

Lời giải chi tiết

Tháng 12 thu nhập giảm 10% nên có thu nhập là:

20 000 000 – 20 000 000 . 10% = 18 000 000 (đồng)

Chi tiêu lại tăng 10% nên có chi tiêu là:

12 000 000 + 12 000 000 . 10% = 13 200 00 (đồng)

Vậy tháng 12 gia đình bạn An còn để dành được:

18 000 000 – 13 200 000 = 4 800 000 (đồng)


Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí