Giải bài 3 trang 60 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Một cửa hàng treo bảng khuyến mại như sau, nếu chỉ mua một đôi dép thì giá giữ nguyên, nếu mua hai đôi dép thì đôi thứ hai được giảm giá 30%, nếu mua ba đôi thì đôi thứ ba được giảm giá 50%. Bạn Vinh mua ba đôi dép ở cửa hàng trên thì Vinh phải trả tất cả bao nhiêu tiền? Biết giá mỗi đôi dép là 60 000 đồng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Tính giá của đôi dép thứ hai mà Vinh mua

Bước 2: Tính giá của đôi dép thứ ba mà Vinh mua

Bước 3: Tổng số tiền Vinh phải trả.

Lời giải chi tiết

Giá của đôi dép thứ hai mà Vinh mua là:

60 000 – 30%. 60 000 = 42 000 (đồng)

Giá của đôi dép thứ ba mà Vinh mua là:

60 000 – 50%. 60 000 = 30 000 (đồng)

Vậy tổng số tiền Vinh phải trả là:

60 000 + 42 000 + 30 000 = 132 000 (đồng)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu