Giải bài 4 trang 60 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Có hai cửa hàng bán bánh trung thu. Ở cửa hàng thứ nhất, nếu khách mua một cái bánh sẽ được tặng thêm 3 cái bánh. Ở cửa hàng thứ hai, nếu khách mua một cái bánh sẽ được giảm 50% giá cái bánh đó, sau đó được tặng thêm hai cái nữa. Hỏi nên mua bánh trung thu ở cửa hàng nào sẽ được lợi hơn? Biết giá gốc mỗi cái bánh ở cả hai cửa hàng đều là 120 000 đồng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Để so sánh xem mua ở cửa hàng nào lợi hơn, ta quy về so sánh giá tiền mỗi cái bánh sau khi mua.

Lời giải chi tiết

Ở cửa hàng thứ nhất (mua một cái bánh sẽ được tặng thêm 3 cái bánh) nếu bỏ ra 120 000 đồng sẽ mua được 4 cái bánh, vậy giá mỗi cái là: 120 000 : 4 = 30 000 (đồng)

Ở cửa hàng thứ hai ( một cái bánh sẽ được giảm 50% giá cái bánh đó và tặng thêm hai cái nữa), vậy ta phải trả 120 000. 50% = 60 000 nghìn đồng và được tổng cộng 3 cái bánh. Vậy giá mỗi cái bánh là:

60 000 : 3 = 20 000 (đồng)

Như vậy mua ở cửa hàng thứ hai sẽ được lợi hơn.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu