Giải bài 9 trang 57 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo


Một tủ cấp đông khi chưa bật tủ thì nhiệt độ bằng 22 độ C. Khi bật tủ đông, nhiệt độ bên trong tủ giảm 2 độ C mỗi phút. Hỏi phải mất bao lâu để tủ đông đạt -10 độ C ?

Đề bài

Một tủ cấp đông khi chưa bật tủ thì nhiệt độ bằng 22\({}^oC\). Khi bật tủ đông, nhiệt độ bên trong tủ giảm 2\({}^oC\)mỗi phút. Hỏi phải mất bao lâu để tủ đông đạt -10\({}^oC\)?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Tính số độ cần giảm để đạt -10\({}^oC\)

Bước 2: Tính thời gian

Lời giải chi tiết

Nhiệt độ cần giảm để tủ cấp đông giảm từ 22\({}^oC\) xuống -10\({}^oC\) là:

22 – (-10) = 32 (\({}^oC\))

Vì mỗi phút nhiệt độ giảm 2\({}^oC\) nên để giảm 32\({}^oC\) cần số phút là:

32 : 2 = 16 (phút)

Vậy mất 16 phút để tủ cấp đông đạt -10\({}^oC\)


Bình chọn:
4.4 trên 16 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí