Giải bài 11 trang 58 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo


Bảng dưới đây cho biệt nhiệt độ của các hành tinh trong hệ Mặt Trời tại cùng một thời điểm: a) Tính số chênh lệch nhiệt độ của mỗi cặp hành tinh: • Sao Kim và Trái Đất; • Sao Thuỷ và Sao Thổ; • Hành tinh nóng nhất và hành tinh lạnh nhất; • Sao Hoả và Sao Thiên Vương. b) • Tổng nhiệt độ của Trái Đất và Sao Hải Vương bằng nhiệt độ của hành tinh nào? • Tổng nhiệt độ của Sao Mộc và Sao Hoả bằng nhiệt độ của hành tinh nào? • Có nhận xét gì về tổng nhiệt độ của Sao Mộc, Sao Thổ và Sao

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bảng dưới đây cho biệt nhiệt độ của các hành tinh trong hệ Mặt Trời tại cùng một thời điểm:

Hành tinh

Nhiệt độ (\({}^oC\))

Trái Đất (Earth)

20

Sao Kim (Venus)

460

Sao Thuỷ (Mercury)

440

Sao Thổ (Saturn)

-140

Sao Hoả (Mars)

-20

Sao Mộc (Jupiter)

-120

Sao Hải Vương (Neptune)

-200

Sao Thiên Vương (Uranus)

-180

 

a) Tính số chênh lệch nhiệt độ của mỗi cặp hành tinh:

•  Sao Kim và Trái Đất;

•  Sao Thuỷ và Sao Thổ;

•  Hành tinh nóng nhất và hành tinh lạnh nhất;

•  Sao Hoả và Sao Thiên Vương.

b) •  Tổng nhiệt độ của Trái Đất và Sao Hải Vương bằng nhiệt độ của hành tinh nào?

 •  Tổng nhiệt độ của Sao Mộc và Sao Hoả bằng nhiệt độ của hành tinh nào?

 •  Có nhận xét gì về tổng nhiệt độ của Sao Mộc, Sao Thổ và Sao Hải Vương với nhiệt độ của Sao Kim?

Câu a

a) Tính số chênh lệch nhiệt độ của mỗi cặp hành tinh:

•  Sao Kim và Trái Đất;

•  Sao Thuỷ và Sao Thổ;

•  Hành tinh nóng nhất và hành tinh lạnh nhất;

•  Sao Hoả và Sao Thiên Vương.

Phương pháp giải:

a) Tính độ chênh lệch qua phép trừ hai số nguyên.

Lời giải chi tiết:

a)

•  Sao Kim nóng hơn Trái Đất: 460 – 20 = 440 (\({}^oC\))

•  Sao Thuỷ nóng hơn Sao Thổ:  440 – (-140) = 580 (\({}^oC\))

Hành tinh nóng nhất là Sao Kim: 460 (\({}^oC\))

Hành tinh lạnh nhất là Sao Hải Vương: -200 (\({}^oC\))

•  Sao Kim nóng hơn Sao Hải Vương: 460 – (-200) = 660 (\({}^oC\))

•  Sao Hoả nóng hơn Sao Thiên Vương: - 20 – (-180) = 160 (\({}^oC\))

Câu b

b) •  Tổng nhiệt độ của Trái Đất và Sao Hải Vương bằng nhiệt độ của hành tinh nào?

 •  Tổng nhiệt độ của Sao Mộc và Sao Hoả bằng nhiệt độ của hành tinh nào?

 •  Có nhận xét gì về tổng nhiệt độ của Sao Mộc, Sao Thổ và Sao Hải Vương với nhiệt độ của Sao Kim?

Phương pháp giải:

b) Tính tổng nhiệt độ rồi so sánh 2 nhiệt độ thu được.

Lời giải chi tiết:

b)

•  Tổng nhiệt độ của Trái Đất và Sao Hải Vương là:

20 + (-200) = -180 (\({}^oC\)) bằng nhiệt độ của Sao Thiên Vương.

•  Tổng nhiệt độ của Sao Mộc và Sao Hoả là: (-120) + (-20) = -140 (\({}^oC\)) Bằng nhiệt độ của sao Thổ.

•  Tổng nhiệt độ của Sao Mộc, Sao Thổ và Sao Hải Vương là:

(-120) + (-140) + (-200) = - 460 (\({}^oC\)) là số đối của 460 (\({}^oC\)) cũng là nhiệt độ của Sao Kim.


Bình chọn:
4.1 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.